Föreningen

OM VIKINGEN

FÖRENINGEN

Engagerade föräldrar är nyckeln till en välmående förening

Förskolan Vikingen grundades 1995 och drivs som ett föräldrakooperativ med engagerade föräldrar och korta beslutsvägar. Förskolechefen ansvarar för verksamhetsplaneringen, och rapporterar till styrelsen som ansvarar för budgetplanering, personalfrågor, fastigheten och föräldrarnas arbetsgrupper. Styrelsen väljs på årsstämman och består av föräldrar.


Som förälder till barn på Vikingen förväntas du delta aktivt i föreningsarbetet och bidra med dina kunskaper och engagemang i någon av arbetsgrupperna. Du ansvarar för att ta del av information från föreningen och personalen samt hantera sådan information inom den tystnadsplikt och sekretess som krävs.


Arbetsgrupper

Familjer till barn på Vikingen ingår alltid antingen i styrelsen eller i någon av arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna syftar till att öka medlemsföräldrarnas inflytande och medverkan, tillvarata allas kompetens och kreativitet samt ge utrymme att bidra till verksamheten. För varje arbetsgrupp har en styrelserepresentant huvudansvaret och är sammankallande i syfte att ha en tät, naturlig kontakt mellan arbetsgruppen och styrelsen.


Städning

För att kunna upprätthålla hög personaltäthet i barngrupperna samt minska föreningens kostnader är den dagliga städningen av förskolan ett föräldrauppdrag, där varje familj tilldelas 1-2 städpass per månad. Samarbetsavtal med ackrediterad städfirma finns om man inte önskar städa själv, detta bokas och bekostas i sådant fall av varje enskild familj.


Vår & höststädning

Storstädning av förskolan sker två gånger per år (vår och höst) där alla familjer under en helgdag hjälps åt tillsammans att verkligen städa A-L-L-T, primärt inomhus men även lite utomhus. Självklart passar vi på att äta gemensam lunch och fika under dagen.


Föreningsmöten

Föreningsmöten avhålls normalt två gånger per år, i mars (årsstämman) och i sept/okt (höstmöte), och sammankallas av styrelsen. Vid dessa möten diskuteras föreningsfrågor kring styrning av verksamheten, ekonomi m.m.


Föräldramöten

Föräldramöten avhålls några gånger per år och sammankallas av verksamhetschefen. Vid dessa möten informerar personalen om det pedagogiska arbetet och den dagliga driften av verksamheten.

VÅR VÄRDEGRUND

VÅR VISION

Vikingen skall i en lantlig och trygg miljö ge den bästa grunden för ett livslångt lärande genom meningsfull lek.


VÅRA VÄRDERINGAR


VÅRT MÅL

Vikingen ska vara Vallentunas främsta förskola!


Här står barnens utveckling i fokus under ledning av kvalificerad och motiverad personal där engagerade föräldrar ger förutsättning till en förskola utöver det vanliga i en dessutom en unik miljö.

Vi mäter hur väl vi når våra egna mål genom återkommande enkäter såsom kommunens kundundersökning för förskolor, Vikingens personalenkät och Vikingens egna föräldraenkät.

VÅRA PRIORITERINGAR


Vi har valt Vikingen för att vi vill kunna påverka att våra barn har en omsorg med lite högre kvalitet. Med det så har vi också valt bort möjligheten till långa öppettider och semesteröppet som en konsekvens av att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet inom våra ekonomiska ramar.


•  Öppettider 07.30 – 17.00

•  Utbildad personal

•  Personaltäthet

•  Engagerad personal

•  Egen kock och hemlagad, gärna ekologisk mat

•  Pedagogiskt material/leksaker

•  Huset, gården och närmiljön

•  Tid för personalen att planera och reflektera


ORGANISATION OCH LEDNING

ARBETSGRUPPER

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten med stöd i nedan modell, som följer en strukturerad process för hantering och uppföljning av förändringar, klagomål, incidenter m.m.


TELEFON:  08-512 413 64

E-POST:  personal@vikingen.nu

Copyright © 2017 Föraldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening.

Om du vill ställa ditt barn i kö för en plats på Vikingens förskola gör du det på Vallentuna kommuns skolvalssida.