Pedagogiken

OM VIKINGEN

PEDAGOGIKEN

Hos oss ses och uppmärksammas varje enskilt barn

Hos oss utvecklas barnen i en trygg och spännande verksamhet som är utformad efter mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan, Lpfö98/10. Tack vare små grupper finns här tid och möjlighet att se och uppmärksamma varje enskilt barn.


Vi arbetar temainriktiktat. Barnens intressen och vetgirighet ligger till grund för planeringen. Målet är att alla barn på förskolan ska känna delaktighet och samhörighet i vår verksamhet. Att de ska få uppleva gemenskap och känslan av att vara uppskattad och viktig för andra, också utanför familjen.


Barnen på Vikingen uppmuntras till eget tänkande. Vi vill lära dem att förmedla sina tankar och åsikter, stödja dem i konflikthantering och problemlösning samt uppmuntra till självständighet i vardagens alla utmaningar. Vi använder oss mycket av sång, musik och teater.


Under en ordinarie verksamhetsvecka har vi fasta aktiviteter i form av rörelse/ rytmik, skapande och skogsutflykter.

TELEFON:  08-512 413 64

E-POST:  personal@vikingen.nu

Copyright © 2017 Föraldrakooperativet Vikingen Ekonomisk Förening.

Om du vill ställa ditt barn i kö för en plats på Vikingens förskola gör du det på Vallentuna kommuns skolvalssida.